Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Hòa tan hoàn toàn 8,64 gam một oxit sắt trong dung dịch HNO

 Hòa tan hoàn toàn 8,64 gam một oxit sắt trong dung dịch HNO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Hòa tan hoàn toàn 8,64 gam một oxit sắt trong dung dịch HNO3  thu được 0,896 lít khí NO (đktc ) duy nhất. Oxit sắt đó là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>  vậy oxit là FeO

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn