Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịc

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan             


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Fe3O4 + H2SO4 loãng dư → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

Vì H2SO4 dư nên dung dịch X1 gồm (FeSO4 , Fe2(SO4)3 và H2SO4 dư)

Cho Fe dư vào dd X1:  Fe2(SO4)3 + Fe→ FeSO4

                                    H2SO4dư  + Fe → FeSO4 + H2

Vì Fe dư nên Fe2(SO4)3 và H2SO4 dư đều hết → dd X2 chỉ có FeSO4

(có thể làm nhanh, Fe dư sau phản ứng thì toàn bộ lượng Fe3+ chuyển thành Fe2+, nên khi đề cho Fe dư sau phản ứng chỉ thu  được muối Fe2+

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn