Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al vào 150 ml dung dịch HCl 2M t

Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al vào 150 ml dung dịch HCl 2M t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al vào 150 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 320 ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,68 gam kết tủa. Giá trị của m là.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nHCl = 0,3 mol ; nNaOH = 0,32 mol ; nAl(OH)3 = 0,06 mol

Vì nNaOH > nHCl => dư OH sau khi phản ứng hết với AlCl3 => có hiện tượng hòa tan kết tủa

=> nOH tan kết tủa = nNaOH – nHCl = 0,02 mol

=> nAl(OH)3 max = 0,06 + 0,02 = 0,08 mol = nAl bđ

=> mAl = 2,16g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn