Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaO

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối. Giá trị của m


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hỗn hợp khí gồm : H2 và CO2 có : n = 0,4 mol và M = 33,5g

=> mhh = 13,4g

Vì phản ứng vừa đủ => muối sau phản ứng chỉ có Na2SO4

=> nNa2SO4 = nH2SO4  =1,2 mol

=> mdd sau = 331,2g ; mdd H2SO4  =294g

Bảo toàn khối lượng : m + mdd H2SO4 = mdd sau + mkhí

=> m = 50,6g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn