Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg,Fe (tỉ lệ khối lượng tươn

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg,Fe (tỉ lệ khối lượng tươn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg,Fe (tỉ lệ khối lượng tương ứng là 6 : 7) vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 3 chất tan có tỉ lệ mol là 2 : 1 : 1 và 672 ml khí H2 (dktc). Nhỏ dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X , sau khi phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và x gam kết tủa. Giá trị của x là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

.mMg : mFe = 6 : 7 => nMg : nFe = 2 : 1

3 chất tan gồm 2x mol MgCl2 ; x mol FeCl2 ; x mol HCl

2nH2 = nHCl pứ = ( 2.2x + 2x) = 6x = 0,06 mol

=> x = 0,01 mol

Thêm AgNO3 dư vào :

3Fe2+ + 4H+ +  NO3- -> 3Fe3+ + NO + 2H2O

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag

Ag+ + Cl- -> AgCl

Kết tủa gồm : 0,0025 mol Ag và 0,07 mol AgCl

=> x = 10,315g

=>B

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn