Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được

Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn e

 

Lời giải :

Bảo toàn e : 2nMg = 2nH2 => nMg = nH2 = 0,15 mol

=> mMg = 3,6g

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn