Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl

Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau : Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng với dung dịch X là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ba + 2HCl -> BaCl2 + H2

Vì nH2 = a mol = nHCl  => Có phản ứng :

Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2

Vậy X gồm BaCl2 ; Ba(OH)2

Các chất tác dụng được với dung dịch X là :

Na2SO4 ; Na2CO3 ; Al ; Al2O3 ; AlCl3 ; NaHCO3.

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn