Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịc

Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được  25,4 gam muối khan. Vậy giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Fe + 2HCl   FeCl2 + H2

=> nFe = nFeCl2 = 0,2 mol

=> m = 11,2g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn