Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm MgCl2 và FeCl3 vào nước thu được

Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm MgCl2 và FeCl3 vào nước thu được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm MgCl2 và FeCl3 vào nước thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với với dung dịch NaOH dư thu được m1 gam kết tủa. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được m2 gam kết tủa. Biết m2–m1=66,7 và tổng số mol muối trong hỗn  hợp X là 0,25 mol. Phần trăm khối lượng MgCl2  trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn