Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Tru

Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Tru

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần 100ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị m đã dùng là  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Na -> NaOH + H2SO4

=> nNa = nNaOH = 2nH2SO4 = 0,2 mol

=> m = 4,6g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn