Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan vừa đủ m(g) hỗn hợp FeO và  Fe<sub>3</sub>O<sub>4 </

Hòa tan vừa đủ m(g) hỗn hợp FeO và  Fe<sub>3</sub>O<sub>4 </

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan vừa đủ m(g) hỗn hợp FeO và  Fe3O4 trong dung dịch chứa 1,2 mol HCl . Cô cạn dung dịch được 70,6 (g) muối khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khi hòa tan hỗn hợp oxit sắt HCl , sự kết hợp giữa oxi trong oxit và H+  của H +  của axit được biểu diễn như sau :

2H +  +   O2- → H2O

=>  n H2O = ½ n H+  =  ½. 1,2 = 0, 6 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng hòa tan oxit kim loại ta có  :  moxit + mHCl  = mmuối  + m H2O

=>  m oxit = 70,6  + 0,6.18 – 1,2.36,5 = 37,6 gam

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn