Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan vừa hết 22,5 gam hỗn hợp X gồm M, MO, M(OH)2</s

Hòa tan vừa hết 22,5 gam hỗn hợp X gồm M, MO, M(OH)2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan vừa hết 22,5 gam hỗn hợp X gồm M, MO, M(OH)2 trong 100 gam dung dịch HNO3 nồng độ 44,1%, thu được 2,24 lít khí NO (đktc) và dung dịch sau phản ứng chỉ chứa muối M(NO3)2 có nồng độ 47,2%. Kim loại M là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn nguyên tố

 

Lời giải :

Ta có : mdd sau pứ = mX + mdd HNO3 – mNO = 119,5g

Bảo toàn nguyên tố N : 2nM(NO3)2 = nHNO3 – nNO => nM(NO3)2 = 0,3 mol

Lại có : mM(NO3)2 = mdd sau pứ.C%M(NO3)2 = 56,4g

=> MM(NO3)2 = 188g => Cu(NO3)2 . Vậy M là Cu

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn