Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoàng Liên Sơn là mạch núi cao và đồ sộ nhất nước ta với đỉn

Hoàng Liên Sơn là mạch núi cao và đồ sộ nhất nước ta với đỉn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoàng Liên Sơn là mạch núi cao và đồ sộ nhất nước ta với đỉnh Phanxipăng cao tới:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn