Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động V

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động V

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1-1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hành động của chính quyền Ngô Đình Diệm:

-       Ban hành đao luật đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật

-       Ra luật 10/59, công khai chém giết, làm hàng vạn cán bộ, đảng viên bị giết, hàng chục vạn đồng bào yêu nước bị tù đày.

“Chiến tranh đơn phương” đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với nhân dân ta, không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hòa bình được nữa. Tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm. Hội nghị nhấn mạnh: Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn