Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đô

hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương xác định mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn