Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp 2 este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phâ

Hỗn hợp 2 este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp 2 este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử là C8H8O2 . Cho 4,08g hỗn hợp trên phản ứng với vừa đủ dung dịch chứa 1,6g NaOH, thu được dung dịch Z chứa 3 chất hữu cơ . Khối lượng muối có trong dung dịch Z là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B1 : Xác định CTCT của 2 este

(X,Y) + NaOH -> 3 chất hữu cơ

=> gồm : muối của axit hữu cơ

,nhh = 0,03 mol ; nNaOH = 0,04 mol

=> X và Y không thể cùng phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 được.

=> Có 1 trong 2 chất phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2

Vậy CTCT của 2 chất là :  HCOOC6H4CH3 (X) ; HCOOCH2C6H5(Y)

B2 : Tính m

Các phản ứng :

HCOOC6H4CH3 + 2NaOH -> HCOONa + CH3C6H4ONa + H2O

HCOOCH2C6H5 + NaOH -> HCOONa + C6H5CH2OH

=> 2nX + nY = nNaOH = 0,04 mol ; nX + nY = 0,03 mol

=> nX = 0,01 ; nY = 0,02

=> mmuối(Z) = mHCOONa + mCH3C6H4ONa = 3,34g

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn