Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe – Cu. Có thể dùng dung dịch nào

Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe – Cu. Có thể dùng dung dịch nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe – Cu. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để thu được  Cu kim loại?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dùng Cu(NO3)2 vì nó chỉ phản ứng với Fe tạo Cu kim loại

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn