Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp A gồm 3 khí H2, H2S, SO2<

Hỗn hợp A gồm 3 khí H2, H2S, SO2<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp A gồm 3 khí H2, H2S, SO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:3. Trộn A với oxi dư trong bình kín có xúc V2O5 rồi đốt cháy A. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, làm lạnh hỗn hợp chỉ thu được một chất Y duy nhất. Số nguyên tử có trong một phân tử chất Y là ? Biết các ký hiệu số trong Y đều là số nguyên 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A(H2 ; H2S ; SO2) + O2 dư => H2SO4.nSO3

Giả sử số mol các chất trong A lần lượt là t ; 2t ; 3t

=> nH = 6t ; nS = 5t

=> Theo công thức Oleum có : nH : nS = 2 : (1 + n) = 6t : 5t

=> n = 2/3

Vì các ký hiệu số đều là số nguyên nên Oleum sẽ là 3H2SO4.2SO3

=> Số nguyên tử = 29

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn