Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp A gồm mẩu đá vôi (chứa 80% khối lượng CaCO3</su

Hỗn hợp A gồm mẩu đá vôi (chứa 80% khối lượng CaCO3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp A gồm mẩu đá vôi (chứa 80% khối lượng CaCO3) và mẩu quặng Xiđerit (chứa 65% khối lượng FeCO3). Phần còn lại trong đá vôi và quặng là các tạp chất trơ. Lấy 250 ml dung dịch HCl 2,8M cho tác dụng với 38,2 gam hỗn hợp. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết luận nào dưới đây phù hợp?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn