Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX</su

Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp E gồm X, Y Z là 3 peptit đều mạch hở (MX > MY  > MZ). Đốt cháy 0,16 mol hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2  lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gamhỗn hợp chứa X, Y và 0,16 mol Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 101,04 gam   hai muối của alanin và valin. Biết nX  < nY. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với   :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn