Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol

Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử axit là RCOOH => muối RCOOM ( M là kim loại kiềm)

=> 15,8 = 0,1.(R + 45) + 0,1.(R + 44 + M)

=> R = 34,5 – 0,5M

+) M = 23 (Na) =>R = 23 (L)

+) M = 39 (K) => 15 (CH3)

=> axit etanoic

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn