Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp gồm 1mol HCOOH và 1 mol CH≡C-COOH có thể phản ứng vớ

Hỗn hợp gồm 1mol HCOOH và 1 mol CH≡C-COOH có thể phản ứng vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp gồm 1mol HCOOH và 1 mol CH≡C-COOH có thể phản ứng với tối đa a mol brom trong CCl4. Giá trị của a là ? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cho không phản ứng với Br2/CCl4

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn