Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn

Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al tạo ra 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại. Phần trăm theo thể tích của clo trong hỗn hợp ban đầu là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nMg = 0,2 mol và nAl = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng : mAl + mMg + mCl2 + mO2 = mmuối clorua + moxit

=> 8,1 + 4,8 + 71nCl2 + 32nO2 = 37,05 (1)

Các hợp chất sau phản ứng gồm : MgCl2 ; MgO ; Al2O3 ; AlCl3

Bảo toàn electron: 2nCl2 + 4nO2 = 2nMg + 3nAl = 1,3 (2)

Giải (1) và (2) => nCl2 = 0,25 ; nO2 = 0,2 mol

=> %VCl2 = 55,56%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn