Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp khí A gồm O2 và O3, tỷ khối củ

Hỗn hợp khí A gồm O2 và O3, tỷ khối củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp khí A gồm O2 và O3, tỷ khối của hỗn hợp A đối với H2 là 19,2. Hỗn hợp  khí B gồm H2 và CO, tỷ khối của  hỗn hợp khí B đối với H2 là 3,6. Một mol hỗn hợp khí A có thể đốt cháy bao nhiêu mol khí B(ở cùng điều kiện)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

MA = 38,4 => Giả sử A có công thức trung bình là On => 16n = 38,4 => n = 2,4

A có công thức trung bình là O2,4

Ta có nA = 1 mol => nO = 2,4 mol

PT đốt cháy: CO      +     [O]        CO2

                     2,4 mol      2,4 mol

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn