Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp khí nào sau đây không đồng thời tồn tại ở nhiệt độ t

Hỗn hợp khí nào sau đây không đồng thời tồn tại ở nhiệt độ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp khí nào sau đây không đồng thời tồn tại ở nhiệt độ thường?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

H2 phản ứng với F2 ở bóng tối

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn