Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxet

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxet

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn