Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H

Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6  và C4H6. Tỉ khối của X so với H2  bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : qui đổi hỗn hợp về dạng chung ; Bảo toàn nguyên tố

Bài toán CO2 + Kiềm. Nếu nCO2 < nOH < 2nCO2 : tạo 2 muối : CO3 và HCO3

            => nCO3 = nOH – nCO2 ; nHCO3 = nCO2 – nCO3

 

B1 : tính số mol các nguyên tố trong X

MX = 48 ; mX = 0,96g => nX = 0,02 mol

Ta thấy hỗn hợp X gồm các chất đều có số H bằng 6.

Qui hỗn hợp về C và H => nH = 6nX = 0,12 mol

Có : mX = mC + mH => nC = 0,07 mol

B2 : Tìm m

Theo phản ứng cháy : nCO2 = nC = 0,07mol (bảo toàn C)

, nOH = 0,1 mol => nBaCO3 = nOH – nCO2 = 0,03 mol

=> m = 5,91g

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn