Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và ancol không n

Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và ancol không n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và ancol không no, đa chức, mạch hở Y (Y chứa 1 liên kết p trong phân tử và X, Y có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Công thức của Y và giá trị của V lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nCO2 = 0,1mol  nH2O = 0,12mol  => nX = 0,02mol => nY = 0,02mol  => 0,02n + 0,02m = 0,1 => n + m = 5  Vì Y đa chức không no chứa 1 liên kết C = C => n = 1 ; m = 4 => Y: C4H6(OH)2  => nO = 0,2 + 0,12 – 0,02 – 0,04 = 0,26 => V = 0,13.22,4 = 2,912 lít 

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn