Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp M gồm hai peptit  X và Y, chúng cấu tạo từ một amino

Hỗn hợp M gồm hai peptit  X và Y, chúng cấu tạo từ một amino

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp M gồm hai peptit  X và Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX: nY=1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34gam alanin. Giá trị của m:

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn