Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp nào sau đây tan hoàn toàn trong nước?

Hỗn hợp nào sau đây tan hoàn toàn trong nước?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp nào sau đây tan hoàn toàn trong nước?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn