Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X,Y,Z (50 < MX < M<s

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X,Y,Z (50 < MX < M<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X,Y,Z (50 < MX < MY < MZ ; thành phần đều chứa C,H,O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được nước và 2,688 lít khí CO2 ( đktc). Cho m gam T phản ứng với NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 đktc. Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn