Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H<su

Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong đó C2H5OH  chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác 16,5 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gam Ag kết tủa. Giá trị của p là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nCO2 = 0,14 mol ; nH2O = 0,17 mol

Vì các chất đều no => nC2H5OH = nH2O  - nCO2 = 0,03 mol

=> naxit + andehit = 0,03 mol

Bảo toàn C : 3naxit + 2nandehit = nCO2 – 2nancol = 0,08 mol

=>naxit = 0,02 ; nandehit = 0,01 mol

=> m = 3,3g

Vậy trong 16,5g X có  nandehit = 0,01.5 = 0,05 mol

=> nAg = 2nandehit = 0,1 mol

=> p = 10,8g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn