Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Hỗn hợp X có thể tích 16,8 lit (đktc) vinylaxetilen và H2,

 Hỗn hợp X có thể tích 16,8 lit (đktc) vinylaxetilen và H2,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Hỗn hợp X có thể tích 16,8 lit (đktc) vinylaxetilen và H2, tỉ khối của X đối với H2 bằng 6 . Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn 0,6 mol hỗn hợp Y qua dung dịch Brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> n Y = 0,75. 0,6 = 0,45 mol

=> n X – n Y = n H2 = n π phá vỡ = 0,75 – 0,45 = 0,3 mol

∑ n π = 0,15 . 3 = 0,45 mol => n π còn trong 0,45 mol Y = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol

=> trong 0,6 mol Y có 0,15. (0,6/ 0,45) = 0,2 mol π

m Br2= 0,2. 160 = 32 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn