Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, 1 chức amin. Chất thứ nhất có

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, 1 chức amin. Chất thứ nhất có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, 1 chức amin. Chất thứ nhất có 2 nhóm axit, chất thứ 2 có 1 nhóm axit. Công thức của 2 chất trong X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn