Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no(chỉ chứa nhóm chức -COOH và -N

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no(chỉ chứa nhóm chức -COOH và -N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no(chỉ chứa nhóm chức -COOH và -NH2trong phân tử), trong đó tỉ lệ  mO : mN=80:21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 300 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2(đktc). Dẫn tòn bộ sản phẩm cháy( CO2, H2O và N2 ) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
  
 
 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỉ lệ số nguyên tử O: N =  = 10:3 => Ct của X có dạng (H2N)3R(COOH)5.

n=   = 0,01 (mol)=> = 267 +R => R = 110(C18H14)

=> Công thức chung của X là (H2N)3C18H14(COOH)5 .

=> = = 0,01x 13 = 0,13(mol) => = 13(gam) => Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn