Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức, đều có chứa C, H, O,

 Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức, đều có chứa C, H, O,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức, đều có chứa C, H, O, đều có %O = 53,33%.

-m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, t0 thu được tối đa 12,96 gam Ag.

-m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 336ml H2 ở đktc (Ni, t0).

Tỉ lệ khối lượng của hai chất hữu cơ trong m gam hỗn hợp X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có %mO = 53,33%

=> Mchất = 30n

=> n= 1 => CH2O( HCHO)

        n = 2 => C2H4O2 ( CH3COOH hoặc HCOOCH3)

Với n = 3 trở lên thì không thỏa mãn điều kiện đơn chức.

Xét TN2: nH2 = nHCHO = 0,015 mol

Xét TN2: Có nAg = 0,12 mol > 4nHCHO

                => Chất còn lại trong X cũng có khả năng phản ứng tráng bạc

=>     X gồm HCHO và HCOOCH3

          => nHCOOCH3 = ½ ( nAg – 4nHCHO) = 0,03 mol

=> mHCHO  : mHCOOCH3 = (30.0,015) : (60.0,3) = 1 : 4

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn