Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ thành phần chỉ chứa (C,H,O), no,

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ thành phần chỉ chứa (C,H,O), no,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ thành phần chỉ chứa (C,H,O), no, đơn chức, mạch hở. m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 4M thu được 1 muối và 0,15 mol 1 ancol. Đem đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng thêm 68,2 gam. Công thức cấu tạo 2 chất hữu cơ trong X  là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nKOH =0,4 mol > nancol = 0,15 mol

=> X có 1 este và 1 axit có cùng gốc axit

=> neste = nancol = 0,15 ; naxit = 0,25 mol

 2 chất đều no , đơn chức mạch hở => CnH2nO2 (este) và CmH2mO2 (axit)

=> Khi đốt cháy : nCO2 = nH2O = 0,15n + 0,25m (mol)

,mbình tăng = mCO2 + mH2O = 68,2g

=> 0,15n + 0,25m = 1,1

=> n = 4 ; m = 2 thỏa mãn

CH3COOH và CH3COOC2H5

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn