Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thứ nhất, có 0,04 mol H2 nên số mol ancol = 0,08

Khối lượng ancol là 2.48 + 0,04.2 = 2.56 => 3,56/0,08 = 32 = CH3OH

Ta có thể suy ra thêm:

Trong 5,88g (0,08mol)  hỗn hợp có 0,08 mol O (vì có có 2O trong tất cả các este đơn chất)

số mol H2O = 0,22 nên số mol H = 0,44

Bảo toàn khối lượng được số mol C = 0,24

C trung bình = 3 nên nhất định phải có 1 chất là C2H4O2, chất đồng đẳng là C3H6O3, chất còn lại là este của C4H6O2 và methanol nên là C5H8O2.

lập hệ 3 phương trình:

x + y + z = 0,08

(2.14+32)x + (3.14 + 32)y + (5.14+ 32)z =  5,88

2x + 3y + 5z = 0.24

x = 0,04 ; y = 0,02 ;  z = 0,02

=> %mC5H8O2 = 34,01%

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn