Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm Al và Fe. Cho m gam X vào dung dịch NaOH dư, t

Hỗn hợp X gồm Al và Fe. Cho m gam X vào dung dịch NaOH dư, t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Al và Fe. Cho m gam X vào dung dịch NaOH dư, thu được V lít khí H2. Mặt khác, cho m  gam X vào dung dịch HCl dư, thu được 2V lít khí H2 (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe trong X gần nhất với giá trị nào sau đây ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn e

 

Lời giải :

Khi X tác dụng với NaOH dư thì : nAl = 2/3 mol

Khi cho X tác dụng với HCl dư thì :

Bảo toàn e : 2nFe + 3nAl = 2nH2 => nFe = 1 mol

Vậy %mAl = 75,67%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn