Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm Al và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . lấy 42,8g

Hỗn hợp X gồm Al và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> . lấy 42,8g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 . lấy 42,8g X đun nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan hết phần 1 trong dung dịch KOH dư thấy thoát ra 1,68 lit khí (dktc). Phần 2 hòa tan hết trong dung dịch HCl thấy thoát ra 5,04 lit khí (dktc). Tính % khối lượng của Fe trong Y :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P1 : H2 sinh ra do có KOH + Al => nAl = 2/3nH2 = 0,05 mol

P2 : H2 sinh ra do của Fe và Al => 3nAl + 2nFe = 2nH2 => nFe = 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng : mX = mY = 42,8g

=> %mFe(Y) = 39,25%

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn