Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm Al và Mg. Hòa tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp X bằ

Hỗn hợp X gồm Al và Mg. Hòa tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp X bằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Al và Mg. Hòa tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 loãng , dư thu được dung dịch Y và 1,344 lit hỗn hợp khí Y (dktc) gồm 2 khí N2O ; N2. Tỷ khối của hỗn hợp Y so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch X cẩn thận thu được 117,9g chất rắn khan. Số mol khí O2 cần để oxi hóa hết 7,65g X là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nY = 0,06 mol . MY = d/H2.MH2 = 36

Áp dụng qui tắc đường chéo : nN2O = nN2 = 0,03 mol

Giả sử trong muối có NH4NO3 với x mol

=> nNO3 trong muối KL = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3 = 0,54 + 8x (mol)

=> mmuối = 117,9g = 15,3 + 62.( 0,54 + 8x) + 80x => x = 0,12 mol

=> ne KL = nNO3 muối KL = 1,5 mol

Trong 7,65g X có ne KL = ½ . 1,5 = 0,75 mol

Bảo toàn e : ne KL = 4nO2 => nO2 = 0,1875 mol

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn