Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3</su

Hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO dư qua X nung nóng được chất rắn Y . Hòa Y vào dung dịch NaOH dư được dung dịch E và chất rắn G. Hòa tan chất rắn G vào dung dịch Cu(NO3)2 dư thu được chất rắn F. Thành phần của chất rắn F gồm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Al2O3 và MgO không bị khử bởi CO

Y : Al2O3 ; MgO ; Fe ; Cu

Y + NaOH : chỉ có Al2O3 phản ứng

G + Cu(NO3)2 : chỉ có Fe phản ứng

=> F gồm : MgO ; Cu

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn