Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm ancol propylic, ancol metylic, etylen glicol,

Hỗn hợp X gồm ancol propylic, ancol metylic, etylen glicol,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm ancol propylic, ancol metylic, etylen glicol, glixerol, sobitol. Khi cho m(g) X tác dụng với Na dư thì thu được 5,6 lít H2 (đktc). Nếu đốt cháy m (g) X cần vừa đủ 25,76 lít khí O2(đktc), sau phản ứng thu được 21,6g H2O. Phần trăm khối lượng của ancol propylic có trong hỗn hợp X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nH2.2 = nOH(ancol) = 0,5 mol = nO(ancol)

Bảo toàn Oxi : nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nCO2 = nC(X) = 0,8 mol

Ta thấy ngoài ancol propylic C3H8O thì các chất còn lại số C đúng bằng số O trong phân tử

=> 2nC3H8O = nC – nO = 0,8 – 0,5 = 0,3 mol

=> nC3H8O = 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng : mX + mO2 = mCO2 + mH2O

=> mX = 20g

=> %mC3H8O/X = 45%

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn