Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho

Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat và metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc), sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Giá trị của V là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi CTPT chung cho este và axit trong hỗn hợp X là CnH2nO2

=> n hh = n CnH2nO2 = 0,2. 1 = 0,2 mol

CnH2nO2 +      [(3n - 2)/2 ]O2 →      n CO2 +          n H2O

0,2                   0,1(3n - 2)                 0,2n               

n CO2 = n H2O

m dd tăng = m CO2 + m H2O = 40,3

=> n CO2 = n H2O  = 40,3 / 62 = 0,65 mol

=> 0,2n = 0,65 n = 3,25

=> n O2 = 0,1 (3. 3,25 - 2) = 0,775 mmol

=> V O2 = 17,36 lít

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn