Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit

Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,568 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần V lít O2 (đktc), thu được 5,72 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Giá trị của V là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n CO2(1) = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol

n CO2(2) = 5,72: 44 = 0,13 mol

n H2O = 1,8: 18 = 0,1 mol

– COOH +      NaHCO3 →    – COONa +    H2O + CO2

0,07                                                               0,07

X + O2 → CO2 + H2O

Bảo toàn nguyên tố O, có n O(X) + n O(O2) = n O(CO2) + n O(H2O)

0,07. 2 + 2 n O2 = 0,13. 2 + 0,1

=> n O2 = 0,11 mol

=> V = 0,11. 22,4 = 2,464 lít

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn