Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm các amino axit no, mạch hở (trong phân tử chỉ

Hỗn hợp X gồm các amino axit no, mạch hở (trong phân tử chỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm các amino axit no, mạch hở (trong phân tử chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2) có tỉ lệ mol nO : nN = 2 : 1. Để tác dụng vừa đủ với 35,85 gam hỗn hợp X cần 300 ml dung dịch HCl 1,5M. Đốt cháy hoàn toàn 11,95 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 9,24 lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng , Bảo toàn nguyên tố.

,nO : nN = 2 : 1 => nCOOH : nNH2 = 1 : 1

Khi 35,85g X + HCl : nNH2 = nHCl = 0,45 mol

=>Trong 11,95g X có : nNH2 = nCOOH = 0,15 mol

Bảo toàn O : 2nCO2 + nH2O = 2nCOOH + 2nO2 = 1,125 mol(1)

Bảo toàn N : nN2 = ½ nNH2 = 0,075 mol

Bảo toàn khối lượng : 44nCO2 + 18nH2O = 23,05 (2)

Từ (1),(2) => nCO2 = 0,35 ; nH2O = 0,425 mol

=> nCaCO3 = nCO2 = 0,35 mol

=> m = 35g

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn