Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>COOH ; HCOOH ; C<s

Hỗn hợp X gồm CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>COOH ; HCOOH ; C<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH ; HCOOH ; C6H5COOH ; HOOC – CH2 – COOH. Khi cho 2m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 40,32 lit CO2 (dktc). Mặt khác , đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 26,88 lit khí O2 (dktc) thu được 52,8g CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là :

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nCO2 = nCOOH =2nO(X) => nO(X) =3,6 mol

=> Trong m gam X chỉ có ½ . 3,6 = 1,8 mol O

Bảo toàn oxi : nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> y = 1,8 mol

=>A

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn