Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm CH<sub>3</sub>OH ; CH=CH-CH<sub>2</sub>OH ; CH

Hỗn hợp X gồm CH<sub>3</sub>OH ; CH=CH-CH<sub>2</sub>OH ; CH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm CH3OH ; CH=CH-CH2OH ; CH3CH2OH ; C3H5(OH)3 . Cho 25,4g hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 5,6lit H2(dktc) . Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 25,4g X thu được a mol CO2 và 27g H2O. Giá trị của  m là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có : 2nH2 = nOH = 0,5 mol

Khi đôt cháy X thì bảo toàn nguyên tố : nC = nCO2 = a ; nH = 2nH2O = 3 mol ; nO = 0,5 mol

=> 25,4 = 12a + 3 + 0,5.16 =>  a = 1,2 mol

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn