Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm CuSO<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub

Hỗn hợp X gồm CuSO<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, trong X oxi chiếm 47,76% khối lượng. Hòa tan hết 26,8 gam hỗn hợp X vào nước được dung dịch Y, cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

,mO = 47,76%mX => nO = 0,8 mol => nSO4 = 0,2 mol

=> 2nCu2+ + 3nFe3+ + 2nMg2+ = 2nSO4 = 0,4 mol = nOH pứ

=> Chất kết tủa gồm hidroxit kim loại và BaSO4

=> m = mKL + mOH + mBaSO4 = (26,8 – 0,2.96) + 0,4.17 + 233.0,2 = 61g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn