Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó số mol FeO bằng 1/4 số mol hỗn hợp X). Hòa tan hoàn toàn  27,36 gam X  trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3-, ở đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua có khối lượng 58,16 gam. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng, Bảo toàn e, Bảo toàn nguyên tố

 

Lời giải :

B1 : Xác định số mol các chất trong X

Khi cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl thì :

Bảo toàn khối lượng : mX + mHCl + mNaNO3 = mmuối + mNO + mH2O

(Với nH2O = 0,5nHCl ; nNaNO3 = nNO = 0,04 mol)

=> nHCl = 1,04 mol

Xét hỗn hợp rắn X ta có : nO(X) = 0,5.(nHCl – 4nNO) = 0,44 mol.

Theo đề bài ta có hệ sau :

72nFeO + 232nFe3O4 + 64nCu = mX

3nFeO – nFe3O4 – nCu = 0

nFeO + 4nFe3O4 = nO(X) (Bảo toàn O)

=> nFeO = 0,04 ; nFe3O4 = 0,1 ; nCu = 0,02 mol

B2 : Cho X phản ứng với AgNO3 => Xác định thành phần của kết tủa.

Khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì hỗn hợp kết tủa gồm Ag và AgCl

Bảo toàn e : nAg = nFeO + nFe3O4 + 2nCu – 3nNO = 0,06 mol

Và : nAgCl = nHCl = 1,04 mol

Vậy mkết tủa = mAgCl + mAg = 155,72g

Đáp án B

 

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn